Stichting

De Stichting heeft een bestuur en een raad van toezicht, bestaande uit de volgende personen:

Bestuursleden

De heer mr. B.F.M. Knüppe (voorzitter)
De heer E.S. Groot
De heer A. Westerhof

Raad van Toezicht

De heer prof. mr. C.C. van Dam (voorzitter)
De heer mr. dr. F.T. Kremer