Nieuws

Nieuwsbericht september 2022

Interview met mr. Ben Knüppe (voorzitter van de Stichting) in Le Mandat. 

Nieuwsbericht april 2022

In januari 2020 informeerden wij u dat wij de banden met ‘local unions’ hadden verbroken en niemand geld hoeft te besteden om deel te nemen aan de procedure in Nederland (zie onderstaand bericht). Deze situatie is ongewijzigd. Laat u zich niet misleiden door personen of organisaties die geld vragen. Nieuws over de procedure vindt u op deze website, en u hoeft nog steeds niet te betalen voor deelname aan de procedure. Mocht u informatie wensen over de procedure, dan kan u uw vragen (in het Frans) blijven stellen via info@victimesciv.com.

De volgende fase in de procedure is dat de rechter gaat oordelen of Trafigura onrechtmatig heeft gehandeld. Daarna zal de schade moeten worden vastgesteld en pas daarna kan schadevergoeding worden uitgekeerd. Dit proces kan nog jaren duren.

Nieuwsbericht 12 februari 2022

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de klachten van Trafigura tegen het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 14 april 2020 ongegrond zijn. Dit betekent dat de behandeling van de vordering van de Stichting bij het gerechtshof Amsterdam kan worden voortgezet.

Het arrest van de Hoge Raad is (in het Nederlands) online gepubliceerd: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2022:165

Nieuwsbericht 1 oktober 2021

De Hoge Raad heeft beide partijen laten weten dat het naar verwachting arrest zal wijzen op 18 februari 2022.

Nieuwsbericht 17 september 2021

De Advocaat-Generaal heeft zijn conclusie ten behoeve van de procedure bij de Hoge Raad gepubliceerd op 17 september 2021. De Advocaat-Generaal heeft geconcludeerd dat het cassatieberoep van Trafigura moet worden verworpen. De conclusie (in het Nederlands) is online gepubliceerd (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2021:834).

Nieuwsbericht 14 juli 2020 – Trafigura stelt beroep in cassatie in

 Op 11 juli 2020 heeft Trafigura de Stichting bericht bij de Hoge Raad beroep in cassatie in te stellen tegen het voor de Stichting gunstige arrest van 14 april 2020. Dit betekent dat de procedure niet wordt voortgezet bij de rechtbank en het gerechtshof in Amsterdam, maar de Hoge Raad. Deze beslissing van Trafigura is teleurstellend, omdat een procedure bij de Hoge Raad (veel) meer dan een jaar in beslag zal nemen. De Hoge Raad zal oordelen of het arrest van het gerechtshof Amsterdam in stand kan blijven. Pas als de Hoge Raad heeft geoordeeld in het voordeel van de Stichting, moet Trafigura zich voor de Nederlandse rechter verantwoorden voor het dumpen van de Probo Koala-afvalstoffen in Abidjan.

Nieuwsbericht 14 april 2020 – Gerechtshof oordeelt positief voor de Stichting

Vandaag heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over de formele argumenten van Trafigura (link). Deze argumenten van Trafigura waren bedoeld om een rechterlijk oordeel van de Nederlandse rechter over haar aansprakelijkheid jegens de slachtoffers te voorkomen. Het hof heeft vandaag geoordeeld dat Trafigura zich voor de Nederlandse rechter moeten verantwoorden voor het dumpen van de Probo Koala-afvalstoffen in Abidjan.

Om formele redenen heeft het hof moeten besluiten dat de procedure tegen Trafigura Limited wordt voortgezet bij de rechtbank Amsterdam, en de procedure tegen Trafigura Beheer B.V. bij het gerechtshof Amsterdam. De Stichting en Trafigura kunnen binnen drie maanden beroep in cassatie instellen; dan wordt de procedure voortgezet bij de Hoge Raad.

Nieuwsbericht 7 april 2020

Het gerechtshof heeft laten weten dat het (schriftelijke) arrest al op 14 april 2020 zal worden gewezen. Dit is vijf weken eerder dan aanvankelijk werd aangekondigd. Het hof zal dan alleen oordelen over formaliteiten en of de procedure kan worden voortgezet (zie het nieuwsbericht van 23 januari 2020).

Nieuwsbericht 23 januari 2020

Op 23 januari 2020 hebben de Stichting en Trafigura hun standpunt op de zitting van het gerechtshof bepleit. Het gerechtshof heeft op de zitting geen uitspraak gedaan. De uitspraak zal waarschijnlijk op 19 mei 2020 door het gerechtshof worden uitgesproken. De uitspraak van het gerechtshof zal zien op formaliteiten en bepalen of de procedure verder zal worden gevoerd. Met het oordeel van het gerechtshof zal dan ook geen uitspraak worden gedaan over aansprakelijkheid van Trafigura en ook wordt niet geoordeeld over schadevergoeding aan de slachtoffers. Dergelijke beslissingen zullen later in de procedure worden gemaakt, als het gerechtshof op 19 mei 2020 oordeelt dat de procedure zal worden voortgezet.

Nieuwsbericht januari 2020

Geachte slachtoffers van de ramp met de Probo Koala,

De Stichting wil u hierbij graag informeren dat de hoger beroep procedure bij het gerechtshof in Amsterdam (Nederland) wordt voortgezet. Beide partijen hebben hun memories genomen en de mondelinge behandeling is geagendeerd op 23 januari 2020.

Ten einde het beste de belangen van de slachtoffers en de integriteit van de juridische procedure te beschermen, heeft de Stichting besloten directe contacten te onderhouden met de slachtoffers, zonder enige tussenpersonen. In dat verband heeft de Stichting besloten alle banden met de “local unions” en hun vertegenwoordigers te verbreken.

De beslissing om de banden met de unions en hun vertegenwoordigers te verbreken is aan de leiders van de unions gecommuniceerd door de mail van de voorzitter van de Stichting Ben Knüppe aan Mr. Yao Denis Pipira en aan de leiders van de unions van 18 juni 2019, gevolgd door een bijeenkomst tussen Mr. Kalilou Fadiga en de leiders van de unions in Abidjan op 10 oktober 2019. De beslissing van de Stichting is de daarop volgende weken aan de slachtoffers doorgezet. Hierover werd ook bericht door enkele locale kranten, zij het op een verwrongen en onjuiste wijze.

De Stichting hecht er aan alle slachtoffers die binnen de grenzen van haar activiteiten vallen te verzekeren dat de Stichting haar werkzaamheden tezamen met haar Legal Team onvermoeibaar zal continueren ten einde te blijven streven naar een succesvolle uitkomst.

Wij herhalen nog eens formeel dat geen slachtoffer enig geld moet besteden om zich bij enige union, stichting of Vereniging aan te sluiten teneinde zo deel te nemen in de procedure in Nederland. Realiseer u zich alstublieft dat u niet gehouden bent enige bijdrage uit uw eigen zak te betalen voor kosten om u te vertegenwoordigen.

Voor een update over de voortgang van uw zaak, bezoek alstublieft de website van de Stichting, https://victimesciv.com/fr/. Mocht u enige vraag hebben, zend dan alstublieft een mail aan info@victimesciv.com.

Nieuwsbericht 17 december 2019

Op 10 oktober 2019 heeft Trafigura (i) gereageerd op de stellingen van de Stichting én (ii) het hof laten weten in welke oordelen van de rechtbank zij zich niet kan vinden. Vandaag is namens de Stichting een processtuk ingediend bij het hof, waarmee wordt gereageerd op de argumenten van Trafigura waarom voor haar negatieve oordelen van de rechtbank niet in stand kunnen blijven.

Op 23 januari 2020 zal de Stichting haar standpunt op de zitting van het gerechtshof verder toelichten.

Nieuwsbericht 9 juli 2019

Op 29 april 2019 heeft de regiezitting plaatsgevonden die eerder was gepland op 7 maart 2019. Tijdens deze zitting heeft de Stichting het gerechtshof laten weten graag efficiënt te procederen.

Vandaag is namens de Stichting de memorie van grieven ingediend. Dat is het processtuk waarmee de Stichting motiveert waarom het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 18 april 2018 niet in stand kan blijven. Op 10 oktober 2019 zal Trafigura moeten reageren op de stellingen van de Stichting. Trafigura mag dan ook aangeven in welke overwegingen van de rechtbank zij zich niet kan vinden.

Nieuwsbericht 6 november 2018

Op 13 juli 2018 is namens onze Stichting de appeldagvaarding uitgebracht. Daardoor is de procedure in hoger beroep bij het gerechtshof Amsterdam op 25 september 2018 begonnen. De appeldagvaarding is een document waarmee de procedure formeel begint, en waarmee het standpunt van de Stichting nog niet wordt toegelicht. Het wachten is nu op de zitting van 7 maart 2019 bij het gerechtshof Amsterdam, waarop het gerechtshof met beide partijen vaststelt hoe de procedure zal verlopen.

Op 16 oktober 2018 heeft het gerechtshof Amsterdam arrest gewezen in de procedure die door de andere stichting, UVDTAB, is aangespannen tegen Trafigura. Het gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat de Nederlandse rechter bevoegd is om over het geschil te oordelen. Vervolgens oordeelt het gerechtshof dat UVDTAB een procedurele fout heeft gemaakt die niet meer kan worden hersteld. Daarom wordt UVDTAB niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep. Deze procedurele fout is niet gemaakt door onze Stichting, zodat het oordeel van het gerechtshof Amsterdam niet nadelig voor onze Stichting zal uitwerken. Het arrest van het gerechtshof Amsterdam is alleen in het Nederlands beschikbaar: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:3707

Nieuwsbericht 18 april 2018

Trafigura hoeft zich van de rechter niet voor de Probo Koala giframp te verantwoorden  

Vandaag heeft de meervoudige handelskamer van de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat de procedure die de Stichting Victimes des déchets toxiques Côte d’Ivoire (afgekort ‘Stichting Giframp Ivoorkust’) tegen Trafigura heeft aangespannen over de gevolgen van het dumpen van gif door het schip Probo Koala in Ivoorkust in 2006, om procedurele redenen schipbreuk leidt. Zie hier het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 18 april 2018.

Bij monde van haar voorzitter, Ben Knüppe, laat de Stichting weten teleurgesteld te zijn over dit oordeel van de rechtbank. De stichting zal het vonnis zorgvuldig (laten) bestuderen en zich beraden op de volgende stappen.

Nieuwsbericht maart 2018

Op 7 maart 2018 heeft de rechtbank Amsterdam het wijzen van vonnis uitgesteld tot 18 april 2018. De rechtbank heeft aangegeven dat de uitspraak op die dag met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt gedaan.

Nieuwsbericht februari 2018

Verenigde Naties: ‘Environmental audit of the sites affected by the dumping of toxic wastes from the “Probo Koala”’

Amnesty International: ‘Ivory Coast: Communities at centre of toxic waste dump need answers’

Nieuwsbericht januari 2018

Op 24 januari 2018 heeft de rechtbank Amsterdam het wijzen van vonnis uitgesteld tot 7 maart 2018. De rechtbank streeft er naar op die dag vonnis uit te spreken.

Nieuwsbericht december 2017

Op 13 december 2017 heeft de rechtbank Amsterdam het wijzen van vonnis uitgesteld tot 24 januari 2018. Op die dag kan de rechtbank een andere dag bepalen voor het wijzen van vonnis.

Nieuwsbericht november 2017

Nieuwsbericht september 2017

De Volkskrant, 27 september 2017

Financieel Dagblad, 27 september 2017

Nieuwsbericht juli 2017

Nieuwsbericht november 2016

Persbericht 2 maart 2016