Stichting Victimes des déchets toxiques Côte d’Ivoire

Stichting Victimes des déchets toxiques Côte d’Ivoire is een in Nederland gevestigde Stichting zonder winstoogmerk (de “Stichting”).

De Stichting heeft tot doel de behartiging van de belangen van personen die schade aan hun gezondheid en/of vermogen hebben geleden, lijden of zullen lijden die niet (volledig) is/wordt gecompenseerd en die voortvloeit of verband houdt met de van de in opdracht van Trafigura Beheer B.V. en/of Trafigura Limited aan boord van het schip de Probo Koala vervoerde stoffen die in of omstreeks augustus 2006 voor de kust van of in en nabij Abidjan (Ivoorkust) zijn achtergelaten (de “Slachtoffers”).

De doelstelling van de Stichting is procederen namens de Slachtoffers en/of een bindende schikking tot stand brengen ten behoeve van de Slachtoffers.

In dat kader is de Stichting begin 2016 een procedure tegen Trafigura Beheer B.V. en Trafigura Limited begonnen waarin zij (onder meer) een verklaring voor recht vordert dat Trafigura Beheer B.V. en Trafigura Limited onrechtmatig hebben gehandeld jegens de Slachtoffers.

De Stichting heeft zich verzekerd van gespecialiseerde juridische bijstand van (onder meer) Beer advocaten N.V., Fadiga & Co. Limited (handelend onder de naam Harding Mitchell Solicitors), Irwin Mitchell LLP en Lemstra Van der Korst N.V.